Умови використання Сайту

Дійсні Умови використання Сайтів (далі за текстом «Умови») є угодою про порядок використання Користувачем (далі за текстом «Користувач») інтернет-сайту, розташованого за адресою: https://rabota.likarni.com, керованого і адміністрованого ТоваристоМ з обмеженою відповідальністю "ЛІКАРНІКОМ" (Код за ЄДРПОУ юридичної особи 41165658) та інших сайтів, керованих Адміністрацій сайту, окремо надалі «Сайт».

Користувачем є фізична особа, визначена відповідно до цих Умов, зареєстрована на Сайті, що отримало унікальне ім'я користувача (логін) і пароль (далі за текстом «Облікова інформація») для входу на захищені сторінки Сайту (далі за текстом «Реєстрація») індивідуально або спільно з іншими фізичними особами, об'єднаними в одній реєстрації.

Ці Умови встановлюють права і обов'язки як між Адміністрацією Сайту і Користувачем, так і між Адміністрацією Сайту і Замовником. Зобов'язання Користувача, встановлені цими Умовами, є також зобов'язаннями Замовника перед Адміністрацією Сайту за дії його користувачів і за його власні дії з використання сайту. Замовник відповідає за дії Користувача як за свої власні дії. При цьому згідно з цими Умовами Користувач не набуває самостійних або будь-яких окремих прав по відношенню до адміністрації сайту. Усі права, надані Адміністрацією Сайту відповідно до цих Умов, виникають тільки безпосередньо у Замовника. Обов'язки Замовника, встановлені цими Умовами, є також обов'язками Користувача.

Замовником, згідно з цими Умовами є особа, що уклала з Адміністрацією Сайту будь-який договір про надання послуг Адміністрацією Сайту.

Користувачем може бути:

Використання Сайту означає згоду Користувача і Замовника з викладеними нижче умовами.

Сайт призначений для пошуку потенційних працівників, розміщення інформації про компанії як роботодавців і вакансії в мережі Інтернет, а також для спілкування з претендентами про вакантні місця роботи.

1. Зобов'язання Замовника:

1.1. Використовуючи Сайт, Замовник зобов'язується не здійснювати наступних дій:

1.1.1. Будь-яким способом за допомогою Сайту розміщувати, поширювати, зберігати, завантажувати або знищувати матеріали (інформацію), порушуючи законодавство України і міжнародне законодавство.

1.1.2. Розміщувати та передавати за допомогою Сайту інформацію у вигляді тексту, зображення, відео, звуку або програмного коду, яка може бути протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною, шкодити іншим відвідувачам Сайту, порушувати їх права.

1.1.3. Розміщувати свідомо недостовірну інформацію про себе, свою компанію або вакансії.

1.1.4. Розміщувати оголошення, що рекламують будь-які франчайзингові або «пірамідальні» схеми, що пропонують «вступити в клуб», стати дистриб'ютором, торговим представником, «менеджером» або іншим співробітником компанії, бізнес модель якої заснована на попередній або періодичної передачі грошових коштів, що має на увазі оплату праці тільки у вигляді відсотка від продажу і вимагає залучення або найму інших агентів, дистриб'юторів, «менеджерів», «членів клубу» тощо.

1.1.5. Розміщувати та передавати, використовуючи Сайт, контент (включаючи, але не обмежуючи інформацію, матеріали, файли і т.п.) у разі, якщо Користувач не має на це необхідних прав. Це стосується будь-якого контенту, що містить будь-які твори, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування, патентну та конфіденційну інформацію, інформацію, що становить чиюсь комерційну таємницю, інші результати інтелектуальної діяльності, тощо.

1.1.6. Знищувати або змінювати будь-які матеріали на Сайті, що не належать Замовнику.

1.1.7. Використовувати персональні дані претендентів для інших цілей, ніж розгляд або оцінка їх кандидатур (здобувачів) для найму (прийому) на роботу у Замовника або організацію, що є клієнтом Замовника, якщо останній здійснює діяльність з працевлаштування.

1.1.8. Використовувати номери телефонів, поштові адреси, адреси електронної пошти для цілей інших, ніж тематика сайту (питання найму на роботу, підбору кандидатів (претендентів), пропозиції позицій і кандидатур тощо).

1.1.9. Пропонувати фізичним особам (здобувачам), персональні дані яких розміщені на Сайті, розміщувати їх персональні дані на сайті або сайтах, що надають послуги (послуги), аналогічні Сайту.

1.1.10. Розміщувати резюме здобувачів, отриманих з Сайту, на сайті або сайтах, що надають послуги (послуги), аналогічні Сайту.

1.1.11. Розміщувати інформацію про присвоєні статуси, заслуги Замовника на заходах / сайтах компаній, що надають послуги (послуги), аналогічні Сайту.

1.1.12. Розміщувати в описі компанії Замовника на Сайті пропозиції працевлаштування, рекламу, а також будь-яку контактну інформацію.

1.1.13. Переглядати сторінки Сайту, які містять резюме того чи іншого пошукача, використовувати зазначені сторінки для інших Замовників без авторизаціі на сайті у ролі Користувача.

1.1.14. При відправленні запрошень на співбесіду претендентів за допомогою Сайту не включати в зміст такого запрошення: рекламу, явну пропозицію використовувати інші сайти для пошуку роботи і працевлаштування, проходження співбесіди або інших дій, пов'язаних із працевлаштуванням.

1.1.15. При розміщенні публікацій вакансій на Сайті не виробляти таке розміщення в порушення правил розміщення Публікацій вакансій, що знаходяться на Сайті.

1.1.16. Розміщувати на Сайті рекламу, що спонукує інших користувачів Сайту до придбання продуктів або послуг Замовника чи будь-яких інших осіб.

1.2. Замовник, надаючи Адміністрації Сайту інформацію / матеріали до розміщення на Сайті, або розміщуючи інформацію (матеріали) на сайті самостійно, у разі наявності такої технічної можливості, гарантує дотримання ним вимог чинного законодавства України, включаючи Закон України «Про рекламу». У разі залучення Адміністрації Сайту до відповідальності за порушення чинного законодавства України (включаючи Закон України «Про рекламу») у зв'язку з розміщенням Замовником інформації (матеріалів) на Сайті або розміщенням Адміністрацією Сайту інформації (матеріалів) на Сайті, наданих йому Замовником, Замовник відшкодовує Адміністрації Сайту все можливі понесені ним витрати, включаючи, але не обмежуючи: штрафи, судові витрати та інше, протягом 10 календарних днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги адміністрації Сайту на адресу Замовника.

2. Зобов'язання Адміністрації Сайту

2.1. У разі наявності сумнівів щодо правомірності використання Користувачами (і самим Замовником) Сайту, Адміністрація Сайту має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника на свій погляд вилучити, блокувати або примусово змінити Облікову інформацію таких користувачів.

2.2. У разі наявності відомостей про використання облікової інформації Користувача іншими користувачами Сайту або будь-якими третіми особами, Адміністрація Сайту має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника, інших користувачів Сайту і третіх осіб, на свій погляд вилучити, блокувати або примусово змінити таку Облікову інформацію користувача, а також облікову інформацію інших користувачів Сайту (третіх осіб).

2.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час, без будь-якого попереднього повідомлення або компенсації технічним чином блокувати використання однієї і тієї ж Облікової інформації будь-якій особі, включаючи всіх користувачів Реєстрації Замовника.

2.4. У разі надходження скарг від претендентів про виявлення їх персональних даних (резюме) на сайті (сайтах) третіх осіб або про надходження їм пропозиції про розміщення їх персональних даних (резюме) на сайті (сайтах) третіх осіб, за умови, що вони розміщували своє резюме тільки на сайті і згоди на розміщення свого резюме на інших сайтах не давали, адміністрація сайту має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника на свій розсуд блокувати можливість Використання Сайту Замовнику, щодо якого надійшла скарга.

2.5. У разі надходження на адресу Адміністрації Сайту скарги від здобувача (здобувачів) про використання його персональної інформації для цілей інших, ніж розгляд або оцінка їх кандидатур для прийняття на роботу у Замовника або в компанію, що є клієнтом Замовника, якщо останній здійснює діяльність з працевлаштування, а також про використання інформації про телефони, поштові адреси, адреси електронної пошти претендента для цілей інших, ніж тематика сайту (питання прийняття на роботу, підбору кандидатів, пропозиції позицій і до кандидатур тощо) Адміністрація Сайту має право на свій розсуд у будь-який час і без попередження Замовника, щодо якої надійшла скарга, блокувати можливість використання Сайту для такого Замовника шляхом видалення всієї Облікової інформації та Реєстрації (включно зі сторінками з описом компанії Замовника), а також розірвати наявний між Адміністрацією Сайту і Замовником договір на надання послуг. Скарга від здобувача вважається належно спрямованою здобувачем і отриманої Адміністрацією Сайту, якщо вона надійшла в Адміністрацію Сайту шляхом, включаючи, але не обмежуючись в письмовому вигляді, за допомогою факсового повідомлення, електронної пошти та інших засобів зв'язку, в усному вигляді за допомогою телефонного зв'язку або особистого контакту, через соціальні мережі, а також будь-яким іншим чином дозволяє встановити факт отримання скарги.

2.6. Адміністрація Сайту веде спостереження за IP-адресами Користувача у процесі роботи з Сайтом і в разі наявності відомостей про використання тієї самої IP-адреси Користувача і іншим користувачами (або декількома іншими користувачами) має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника і Користувача на свій розсуд блокувати можливість використання Сайту з такого IP-адреси до припинення використання одного і того ж IP-адреси користувача різними користувачами.

2.7. У разі розірвання (припинення) договору з Замовником, припинення надання послуг, що надаються на основі укладеного договору, або відсутності будь-якого укладеного договору з Замовником Адміністрація Сайту має право в будь-який час без попередження та узгодження з Замовником, а також без будь-якої компенсації і пояснення причин видалити Реєстрацію (включно зі сторінками з описом компанії Замовника) і всю Облікову інформацію його користувачів на Сайті.

2.8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, а також можливу шкоду, що виникла в результаті:

2.9. Користувач цим висловлює свою згоду на отримання від Адміністрації сайту (в будь-який час і без попереднього попередження Адміністрацією Сайту) за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при реєстрації на Сайті або зазначеної ним при подальшому використанні Сайту, інформаційних повідомлень про події в компанії Адміністрації Сайту та Послуги адміністрації Сайту, а також будь-яку іншу інформацію, включаючи рекламу.

2.10. Адміністрація Сайту має право в будь-який час без будь-якого попереднього повідомлення Замовника припиняти роботу Сайту для проведення профілактичних робіт (по можливості в нічний час або вихідні дні.

3. Реєстрація на Сайті Замовника

3.1. Реєстрація на Сайті Замовника полягає в наданні за допомогою Сайту на адресу Адміністрації Сайту інформації (перелік якої визначається Адміністрацією Сайту), в результаті якої Замовник отримує Облікову інформацію для роботи з Сайтом і отримання будь-яких сервісів і послуг Сайту відповідно до укладених відповідних договорів з Адміністрацій Сайту на такі послуги і сервіси Сайту.

3.2. Адміністрація Сайту має право публікувати на веб-сайтах інформацію про Замовника, надану при реєстрації на Сайті на адресу Адміністрації Сайту відповідно до п.3.1. цих Умов Використання сайтів.

3.3. Адміністрація Сайту має право визначати той чи інший тип реєстрації Замовника на Сайті відповідно до умов та порядку, встановлених Умовами надання Послуг.

3.4. Якщо на етапі проходження процесу реєстрації на Сайті або в будь-який інший момент буде встановлено, що у Замовника основним або одним з видів діяльності є рекрутинг (рекрутмент), підбір персоналу, надання послуг здобувачам, аналогічне або суміжне з зазначеним, або має місце розміщення вакансій сторонніх організацій або фізичних осіб, незалежно від наявності інших сфер діяльності, даний Замовник може бути сприйнятий як Кадрове (Рекрутингове) агентство, що означає право Адміністрації Сайту на односторонню і без будь-якого узгодження з Замовником зміну Типу реєстрації на Сайті з Типу реєстрації «Прямий роботодавець» на Тип реєстрації «Кадрове агентство». Адміністрація Сайту залишає за собою право при цьому не надавати будь-яких документальних доказів для підтвердження діяльності і дій (зазначених вище), що тягнуть за собою зміну Типу реєстрації на Сайті.

3.5. У процесі реєстрації Замовника на Сайті або в подальшому, по Замовнику його вибору, або в силу наданої інформації про нього їм самим на адресу Адміністрації Сайту, або інформації, отриманої Адміністрацією Сайту в т.ч. з публічних джерел, може бути присвоєно той чи інший тип реєстрації. Тип реєстрації Замовника на Сайті вказується на його захищених сторінках на Сайті.

3.6. Замовник зобов'язаний на вимогу адміністрації сайту протягом двох робочих днів з моменту укладення договору або з моменту отримання запиту в будь-якому вигляді (у письмовому, електронною поштою, факсом або іншим способом) надавати документи, що підтверджують права своїх користувачів, інших осіб, об'єднаних в одній реєстрації, які отримали на сайті Облікову інформацію в реєстрації Замовника, і інші дані, надані Замовником при реєстрації на сайті.

3.7. У разі ненадання або надання не всіх підтверджуючих документів Замовником, а також в інших випадках Адміністрація Сайту має право, без пояснення причин:

3.8. Адміністрація Сайту залишає за собою право не реєструвати на Сайті осіб, що діють від імені або в інтересах наступних компаній (організацій):

3.8.1. просувають свій товар або послуги методом мережевого маркетингу, який в тому числі може полягати в просуванні товару та послуг від виробника (виконавця) до кінцевого споживача, при якому компанія-виробник (компанія-виконавець) поширює свої товар і послуги через мережу незалежних агентів (в тому числі підприємців), а ці агенти, в свою чергу, привертають інших осіб для розповсюдження товару та послуг даного виробника (виконавця);

3.8.2. у разі, якщо вид діяльності компанії прямо або опосередковано пов'язаний з організацією або діяльністю релігійних сект, окультних організацій, екстремістських чи терористичних угруповань або організацій, організацією азартних ігор і розваг, діяльністю в галузі нетрадиційної медицини, виробництвом та / або розповсюдженням порнографічної продукції або наданням еротичних або сексуальних послуг, а також в інших випадках, на розсуд Адміністрації Сайту, якщо діяльність компанії може будь-яким чином може вплинути на репутацію Сайту;

3.8.3. у разі, якщо вид діяльності компанії заборонений законодавством України.

3.9. Адміністрація Сайту залишає за собою право в разі виявлення Замовника на Сайті, що здійснює види діяльності, зазначені в п. 3.10. При реєстрації на Сайті осіб, що діють від імені або в інтересах юридичної особи або фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, діє принцип «одна реєстрація — одна юридична особа», згідно з якою кожної конкретної Реєстрацією можуть користуватися представники тільки однієї юридичної (фізичної) особи, для якого така Реєстрація була створена. Не допускається використання однієї і тієї ж Реєстрації кількома юридичними особами, в тому числі афілійованих між собою або в рамках групи компаній.

3.10. Адміністрація Сайту має право в разі розірвання або припинення договору на надання послуг Сайту в будь-який час без попередження та узгодження з Замовником видалити Реєстрацію (включно зі сторінками з описом компанії Замовника) і всю Облікову інформацію користувачів даної Реєстрації на Сайті.

3.11. Замовнику забороняється використовувати при реєстрації на Сайті вигадані найменування юридичних осіб (вказувати неіснуючі юридичні осіб) і вигадані імена фізичних осіб, незареєстровані в установленому порядку товарні знаки, а так само найменування юридичних осіб, імена фізичних осіб і товарні знаки, права, на використання яких відсутні у замовника.

3.12. Інформація про Замовника може включати, в тому числі, наступну інформацію: назва компанії Замовника, термін діяльності компанії Замовника на ринку і короткий опис діяльності компанії Замовника (при цьому в складі наданої інформації Замовника не має права розміщувати пропозиції працевлаштування та рекламу).

3.13. При надходженні звернення Замовника про видалення його Реєстрації на Сайті Адміністрація сайту виробляє анулювання всієї Облікової інформації Замовника, в тому числі всіх користувачів Замовника, а також припиняє розміщення інформації про компанії Замовника на Сайті.

4. Інформаційна безпека Сайту

4.1. Використовуючи Сайт, Замовник зобов'язується не порушувати або намагатися порушувати інформаційну безпеку Сайту, що в тому числі включає заборону на вчинення дій, зазначених у п.4.2.1.- 4.2.1.1. цих Умов Використання сайтів.

4.2. Замовнику забороняється вчинення наступних дій при використанні Сайту:

4.2.1. доступ до даних на Сайті, не призначеним для даного Замовника;

4.2.2. використання Облікової інформації для роботи з Сайтом, що не належить даному Замовнику;

4.2.3. спроби перевірити уразливість системи безпеки Сайту, порушення процедури реєстрації та авторизації без Дозволи сайту;

4.2.4. спроби створити перешкоди у використанні Сайту іншим користувачам, що включає в себе розповсюдження комп'ютерних вірусів, псування даних, постійну розсилку повторюваної інформації, пересилання електронної пошти через сервер сайту, одночасну відправку великої кількості електронної пошти з метою навмисно вивести сервер сайту з ладу і тому подібні дії , що виходять за рамки нормального цільового використання Сайту, і що можуть навмисно або ненавмисно спричинити збої в його роботі;

4.2.5. розсилка користувачам, здобувачам і відвідувачам Сайту матеріалів, на які вони не давали своєї згоди, «спаму», будь-яких листів і реклами;

4.2.6. імітація та підробка будь-якого заголовка пакета TCP/ IP або будь-якої частини заголовка в будь-якому електронному листі або розміщеному на Сайті матеріалі;

4.2.7. використання або спроби використання будь-якого програмного забезпечення для роботи з Сайтом або для пошуку на Сайті, крім вбудованої в Сайт пошукової машини, програмного забезпечення самого Сайту або традиційних і загальнодоступних браузерів;

4.2.8. використання програмних засобів, що імітують роботу користувача на Сайті;

4.2.9. використання анонімних проксі-серверів;

4.2.10. робота з Сайтом за допомогою IP-адрес, які не належать Замовнику;

4.2.11. робота з Сайтом за допомогою "Видаленого Робочого столу" (Remote Desktop Control).

4.3. Порушення безпеки системи або комп’ютерної мережі спричиняє за собою цивільну та кримінальну відповідальність.

4.4. Порушення Замовником, Користувачами або іншими особами інформаційної безпеки Сайту.

4.5. Адміністрація Сайту має право протягом всього часу використання Користувачем і Замовником Сайту здійснювати спостереження за використанням ними Сайту.

5. Облікова інформація

5.1. Доступ до інформації, що знаходиться в Реєстрації Замовника на Сайті, дозволений тільки відповідним зареєстрованим Користувачам Замовника, який отримав Облікову інформацію для входу в відповідну Реєстрацію в порядку і відповідно до вимог цих Умов використання Сайтів. Облікова інформація не може передаватися іншим особам, і Користувач і Замовник повністю несуть відповідальність за весь збиток, заподіяний їм, Сайту або іншим особам, що виник внаслідок навмисної або ненавмисної передачі Користувачем або Замовником Облікової інформації іншій особі. Користувач і Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності Облікової інформації та будь-яке використання Сайту за допомогою його Облікової інформації (Реєстрації).

5.2. При створенні облікової інформації Користувач зобов'язаний вказувати дійсні ПІБ, посада та адреса електронної пошти (по префіксу якого для Адміністрації Сайту має бути очевидно, що вказану адресу електронної пошти Користувач має право використовувати), в іншому випадку Адміністрація Сайту має право відмовити в створенні Облікової інформації або в будь-який час її блокувати або видалити.

5.3. Користувачеві забороняється реєструватися, використовуючи чужі адреси електронної або адресу, на який у Замовника не має права використання.

5.4. Замовнику забороняється користуватися Обліковою інформацією інших користувачів Сайту або надавати свою Облікову інформацію кому-небудь.

5.5. Замовнику забороняється додавати в свою Реєстрацію на Сайті працівників будь-яких інших юридичних осіб.

5.6. Замовнику забороняється реєструвати (додавати в свою Реєстрацію на Сайті) осіб (фізичних осіб), які не є працівниками даного Замовника;

5.7. Замовнику забороняється використовувати одну і ту ж Облікову інформацію при роботі з Сайтом більш ніж одним працівником Замовника, в тому числі заборонено її одночасне використання більш ніж одному такій особі;

5.8. Надання доступу до Реєстрації Замовника на Сайті також регулюється договором-офертою, опублікованим на Сайті, або іншими договорами, підписуються при наданні послуг і надання сервісів сайту.

5.9. Адміністрація Сайту має право на підставі відповідного звернення Замовника проводити об'єднання декількох Реєстрацій, які відносяться до одного і того ж Замовнику, на базі однієї з існуючих таких Реєстрацій.

5.10. Об'єднання декількох Реєстрацій можливо тільки в тому випадку, якщо вони були створені для самої юридичної особи (фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи) або його будь-яких філій, представництв, інших видів відокремлених підрозділів, якими вони вважаються відповідно до положень цивільного кодексу України.

5.11. Не допускається об'єднання Реєстрацій:

5.12. У разі виявлення Адміністрацією Сайту факту того, що одна і та ж Реєстрація використовується різними юридичними особами (фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), Адміністрація Сайту має право в будь-який час без будь-якого попереднього повідомлення Замовника провести поділ такої Реєстрації на окремі, для кожного з юридичних (фізичних) осіб, виявлених в первісній реєстрації.

5.13. Замовник зобов'язаний на вимогу Адміністрації Сайту змінювати свої паролі (паролі для використання Сайту своїх працівників), в іншому випадку Адміністрація Сайту має право змінювати паролі користувачів Замовника в примусовому порядку.

5.14. Замовник зобов'язаний за 3 (три) календарних дні до дати припинення правочинів свого працівника (Користувача) щодо можливості користування Сайтом (сервісами сайту) належним чином повідомити Адміністрацію Сайту і видалити всю Облікову інформацію такого свого працівника (Користувача). Замовник не має права посилатися на відсутність своєї відповідальності (а так само провини) за дії своїх працівників через припинення їх правомочностей (припинення будь-яких правових відносин між компанією і працівником).

5.15. У разі, якщо у фізичних осіб, які отримали Облікову інформацію для використання Сайту від імені юридичної особи (фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), припинилися трудові відносини з відповідною юридичною (фізичною) особою, Адміністрація Сайту має право видалити Облікову інформацію таких осіб без будь-якого попереднього узгодження з відповідною юридичною/фізичною особою.

6. Інформація про Користувача і персональні дані

6.1. Інформацію про Користувача складають його персональні дані, а також інші дані, які Користувачеві пропонується вказати у відповідних полях (як обов'язкових, так і не обов'язкових для заповнення) на Сайті при Реєстрації та оновленні інформації про Користувача.

6.2. У випадках, коли інформацію про Користувача на Сайті вказує не сам Користувач, а інша особа, така відповідна особа зобов'язана мати достатні законні підстави або доручення Користувача для передачі такої інформації Адміністрації Сайту, а також згоду Користувача на обробку його персональних даних, передбачену цими Умовами. Зазначена особа самостійно несе відповідальність перед Користувачем за незаконне використання інформації про Користувача.

6.3. Обробка інформації про Користувача Адміністрацією Сайту здійснюється для цілей виконання Адміністрацією Сайту своїх зобов'язань і реалізації своїх прав відповідно до цих Умов використання Сайтів, а також договорів, що укладаються між Користувачем (в разі якщо Користувач виступає також як Замовника) і Адміністрацією Сайту, включаючи:

6.4. Користувач, надаючи при реєстрації на Сайті або в подальшому будь-які дані, в тому числі персональні дані, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає свою згоду Адміністрації Сайту на здійснення з усіма наданими персональними даними наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміна), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення, а також інших дій з обробки персональних даних для зазначених вище цілей. Термін розміщення персональних даних необмежений і визначається самостійно суб'єктом персональних даних.

6.5. Обробка інформації про користувачів здійснюється, в тому числі, відповідно до Політики обробки персональних даних.

6.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональних даних користувачів, яка виникла через:

6.6.1. технічних неполадок в програмному забезпеченні, серверах або комп'ютерних мережах, які перебувають поза контролем Адміністрації сайту;

6.6.2. передачі Облікової інформації чи іншої інформації з сайту Користувачами іншим особам, в тому числі особам, які не є зареєстрованими Користувачами Сайту, або іншим Користувачам, які не мають доступу до цієї інформації в силу умов реєстрації та укладених договорів з Адміністрацією сайту.

6.7. Використовуючи цей Сайт, Користувач погоджується, що Адміністрація Сайту залишає за собою право використовувати його персональну інформацію анонімно і в узагальненому вигляді для статистичних цілей, для орієнтування реклами, що розміщується на Сайті, а також в будь-який час без пояснення причин відмовити Користувачеві в розміщенні інформації на Сайті. Адміністрація Сайту зобов'язується не надавати ніякої персональної інформації про користувачів Сайту приватним особами і організаціям, які заявляють про можливе нецільове використання подібної інформації (розсилки несанкціонованої реклами, «спаму», наданні інформації іншим особам тощо).

6.8. Адміністрація Сайту не відповідає за можливе нецільове використання інформації з Сайту зареєстрованими Користувачами або іншими особами та/або організаціями, яке відбулося без повідомлення Адміністрації Сайту з порушенням або без інформаційної безпеки Сайту.

7. Положення обмеженої гарантії на використання Сайту

7.1. Адміністрація Сайту не гарантує, що програмне забезпечення Сайту не містить помилок, комп'ютерних вірусів або сторонніх фрагментів коду. Замовнику надається можливість користуватися програмним забезпеченням Сайту «як воно є», без будь-яких гарантій з боку адміністрації сайту.

7.2. Адміністрація Сайту не гарантує, що надана Адміністрацією Сайту інформація про фізичних осіб-претендентах працевлаштування є достовірною та повною, або що здобувач підходить для тієї чи іншої вакансії Замовника.

7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, понесені Замовником в результаті повідомлення здобувачем недостовірної інформації про себе, а також завдані діями (бездіяльністю) самого здобувача.

7.4. Сайт є лише засобом для передачі інформації. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації, що передається за допомогою Сайту інформації.

7.5. Адміністрація Сайту докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити з Сайту недбалу, неакуратну або свідомо неповну інформацію, проте відповідальність за неї лежить на особах, що її розмістили.

7.6. Оскільки ідентифікація користувачів і відвідувачів сайту ускладнена через технічні причини, Адміністрація Сайту не відповідає за те, що зареєстровані Користувачі є дійсно тими особами, за яких себе видають, і не несе відповідальності за можливі збитки, спричинені Користувачами Сайту або іншим особам з цієї причини.

7.7. Адміністрація Сайту не гарантує, що опубліковані вакансії будуть переглянуті певною кількістю претендентів або хоча б одним.

7.8. Якщо використання Сайту спричинило втрату даних або псування устаткування, Адміністрація Сайту не несе за це відповідальності.

8. Фінансові відносини

8.1. Платні сервіси Сайту і Послуги, що надаються Адміністрацією сайту, окремо регулюються договором-офертою, на сайті, або іншими договорами, в разі їх укладення між Адміністрацією Сайту і Замовником.

8.2. Адміністрація Сайту не є представником ні здобувачів, що публікують на Сайті свої резюме, ні роботодавців, які розміщують вакансії, тому не може відповідати ні за які фінансові зобов'язання, що виникають між тими і іншими. Будь-які домовленості між претендентами і роботодавцями, які використовують Сайт, є двосторонніми, і Адміністрація Сайту не має до них відношення.

9. Використання матеріалів сайту

9.1.Кожний Користувач Сайту, Замовник, юридична або фізична особа самостійно відповідає за інформацію, що розміщується від його імені, і за наслідки цього розміщення.

9.2. При використанні логотипів, елементів дизайну, зовнішнього вигляду і структури Сайту, посилання на Сайт обов'язкове.

9.3. Використання резюме здобувачів, описів компаній і вакансій неприпустимо, крім відповідних тематиці Сайту (пошук роботи, співробітників, отримання інформації про ринок праці).

9.4. Адміністрації Сайту належать інтелектуальні права на логотип і назву Сайту, а також елементи дизайну і стилістичного оформлення Сайту.

9.5. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач (так само Замовник) усвідомлює і приймає ризики, пов'язані з можливою недостовірністю розміщеної на Сайті інформації, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною. Якщо це сталося, Користувач (а так само Замовник) повинен негайно припинити використовувати Сайт та повідомити Адміністрації Сайту про наявність подібної інформації.

10. Інші умови

10.1. До цих Умов використання сайту можуть вноситися зміни і доповнення в будь-який час на розсуд ТоваристоМ з обмеженою відповідальністю "ЛІКАРНІКОМ".

Зміни та доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті