ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
«RABOTA.LIKARNI.COM»

Дата набрання чинності: 09 червня 2017 року

Дата внесення останніх змін: 09 червня 2017 року

Перед тим, як почати користуватись Сайтом «rabota.likarni.com», просимо вас уважно прочитати цей документ.

1. В цій Угоді терміни та поняття використовуються у такому значенні:

1.1. Анонімний Користувач – юридична або фізична особа, не зареєстрована на Сайті і яка, відповідно, обмежено користується й го можливостями і функціями у порядку, встановленому Правилами.

1.2. База даних − сукупність резюме Кандидатів та іншої інформації, яка надається Замовниками та Користувачамитна підставі договорів, цих Правил та Політики конфіденційності.

1.3. Власник − Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікарніком», що зареєстроване за адресою: проспект Ювілейний, буд. 36А, кв. 117, м. Харків, 61153, ко за ЄДРПОУ 41165658, яке надає інформаційні послуги через Сайт.

1.4. Користувач – будь-яка зареєстрована на Сайті особа, яка отримала унікальні ім'я користувача (логін) і пароль (далі − «Облікова інформація») для входу на захищені сторінки Сайту і користується Сайтом індивідуально або шляхом надання доступу фізичним особам, об'єднаним в одній реєстрації, у випадках, передбачених цими Правилами, а також особа, яка завантажила інф4рмацію про себе на Сайт без реєстрації. Користувачем може бути:

1.4.1. Замовник – будь-яка особа (фізична або юридична), яка пов’язана із Власником будь-якими договірними відносинами, у тому числі про надання послуг, яка зобов’язалася дотримуватися вимог, встановлених цими Правилами. Замовником, окрім медичних клінік та фармацевтичних закладів, може бути фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність без реєстрації юридичної особи, що надає послуги в галузіспідбору персоналу, а також фізична особа – працівник Замовника.

1.4.1. Кандидат – користувач Сайту, який шляхом заповнення або завантаження інформації розмістив Резюме в Базс даних із метою пошуку роботи у сфері медицини та фармакології.

1.5. Персональними даними є інформація, яку надає Користувач при реєстрації на Сайті, заповненні або внесенні змін до свого Профілю, а саме: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти (e-mail), номер телефону, а також інша інформація, яка надається Користувачем та підлягає захисту, відповідно до Закону Україеи «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності.

1.6. Політика конфіденційності – невід’ємна частина Правил, яка визначає відносини Користувачів/Замовників та Власника щодо обробки Персональних даних Користувачс, розміщена в мережі інтернет за адресою: https://rabota.likarni.com/privacy .

1.7. Правила − це ці Правила користування Сайтом, всі зміни і доповнення до них, а також Політика конфіденційності, які разом складають договір приєднання між Користувачем та Власником, відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.

1.8. Профіль – це віртуальне представлення даних про Користувача (Замовника, Кандидата), зокрема щодо власної кваліфікації, бажаної роботи для Кандидата або інформації про медичну клініку для Замовника, що має захищенийвдоступ і використовується Користувачем згідно з цими Правилами.

1.9. Резюме − документ, що містить персональні дані Кандидата, у тому числі, але не обмежуючись, інформацію про прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, освіту, місця роботк, а також інші дані, що надаються Кандидатом для пошуку роботи.

1.10. Сайт − інтернет-ресурс, розташований в мережі за адресою: https://rabota.likarni.com, який використовується Користувачами відповідно до цих Правил.

2. Предмет Угоди

2.1. Користуючись Сайтом у будь-який спосіб, зокрема, але не обмежуючись, отримуючи інформаційні послуги Сайту, ви (як Анонімний Користувач чи Користувач) погоджуєтеся із викладеними в цих Правилах положеннями та умовами і зобов’язуєтеся дотримуватися їх. Якщо ви не приймаєте умови цих Правил, будь ласка, не використовуйте Сайт.

2.2. Правила є угодою, яка визначає порядок користування Сайтом і його функціями Користувачами (Замовниками, Кандидатами), а також взаємні права та обов’язки Користувачів (Замовників, Кандидатів) та Власника.

2.3. Використання Сайту є безкоштовним для всіх Користувачів, крім випадків, які можуть встановлюватися Правилами на розсуд Власника. Порядок використання Сайту Замовниками може додатково регламентуватися окремими договорами із Замовником.

2.4. Сайт призначений для пошуку потенційних працівників (Кандидатів), розміщення інформації про медичні клініки як роботодавців (Замовників) і вакансії в мережі інтернет, для спілкування Замовника та Кандидатів про вакантні місця роботи, а також для отримання відгуків від Кандидатів про Замовників та навпаки.

3. Права та обов’язки Власника

3.1 Власник зобов'язується:

3.1.1. надати можливість Кандидату створювати необмежену кількість Резюме і зберігати їх в Базі даних;

3.1.2. надати можливість Анонімним Користувачам мати доступ до Сайту для перегляду не більше п'яти Резюме Кандидатів;

3.1.3. надати можливість Кандидату керувати доступом до свого Резюме, у тому числі, видаляти Резюме на свій розсуд;

3.1.4. надати можливість Кандидатам залишати відгуки про опубліковані на Сайті вакансії та Замовника, що публікує вакансії, створювати супровідні листи, отримувати повідомлення від Замовників, що опублікували вакансії;

3.1.5. надати можливість Замовникам залишати відгуки про Кандидатів.

3. Власник має право:

3.2.1. в будь-який час і без попереднього повідомлення Користувача на свій погляд вилучити, блокувати або примусово змінити Облікову інформацію Користувача у разі наявності сумнівів щодо правомірності використання Користувачем Сайту;

3.2.2. в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника, інших користувачів Сайту і третіх осіб, на свій погляд вилучити, блокувати або примусово змінити Облікову інформацію Користувача у разі наявності відомостей про використання Облікової інформації Користувача іншими Користувачами або будь-якими третіми особами;

3.2.3. в будь-який час, без будь-якого попереднього повідомлення або компенсації технічним чином блокувати використання однієї і тієї ж Облікової інформації кількома особами будь-якій особі, включаючи всіх Користувачів, яких Замовник на свій розсуд визначив для користування Профілем;

3.2.4. в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника на свій розсуд блокувати можливість використання Сайту Замовникові, щодо якого надійшла скарга і який неправомірно розмістив резюме на своєму сайті, у разі надходження скарг від Кандидатів про виявлення їх Резюме на сайтах третіх осіб/Замовників або про надходження їм пропозиції про розміщення їх Резюме на сайтах третіх осіб/Замовників, за умови, що вони розміщували своє резюме тільки на Сайті і згоди на розміщення свого резюме на інших сайтах не давали;

3.2.5. на свій розсуд у будь-який час і без попередження Замовника, щодо якої надійшла скарга, блокувати можливість використання Сайту для такого Замовника шляхом видалення всієї Облікової інформації та Реєстрації (включно зі сторінками з описом компанії Замовника), а також розірвати наявний між Власником і Замовником договір на надання послуг. У разі надходження на адресу Власника скарги від Кандидатів про використання їх Персональних даних для цілей інших, ніж розгляд або оцінка їх кандидатур для прийняття на роботу у Замовника або в компанію, що є клієнтом Замовника (якщо останній здійснює діяльність з працевлаштування), а також про використання інформації про телефони, поштові адреси, адреси електронної пошти Кандидата для цілей інших, ніж тематика сайту (питання прийняття на роботу, підбору кандидатів, пропозиції позицій і до кандидатур тощо), Скарга від Кандидата вважається належно спрямованою та отриманою Власником, якщо вона надійшла до Власника, зокрема, у письмовому вигляді, за допомогою факсового повідомлення, електронної пошти та інших засобів зв'язку, в усному вигляді за допомогою телефонного зв'язку або особистого контакту, через соціальні мережі, а також якщо форма будь-яким іншим чином дозволяє встановити факт отримання скарги;

3.2.6. в будь-який час без попередження та узгодження з Замовником, а також без будь-якої компенсації і пояснення причин видалити Реєстрацію (включно зі сторінками з описом компанії Замовника) і всю Облікову інформацію його Користувачів на Сайті у разі розірвання (припинення) договору з Замовником, припинення надання послуг, що надаються на основі укладеного договору, або відсутності будь-якого укладеного договору з Замовником;

3.2.7. в будь-який час без будь-якого попереднього повідомлення Користувача припиняти роботу Сайту для проведення профілактичних робіт;

3.2.8. в будь-який час без пояснення причин видалити Резюме Кандидата або відмовити у його розміщенні на Сайті;

3.2.9. будь-яким чином отримувати прибуток з обробки та публікації Персональних Даних Кандидата, розміщених на Сайті у формі Резюме.

3.2.10. в будь-який час пред'являти до змісту Резюме Кандидата вимоги, пов'язані з уточненням, візуальним поданням і структуруванням даних, включаючи розшифровку скорочень і абревіатур;

3.2.11. у разі невиконання Кандидатом вимог Виконавця, згідно даної Угоди, відмовити в розміщенні Резюме Кандидата;

3.2.12. протягом всього часу використання Користувачем і Замовником Сайту здійснювати спостереження за використанням ними Сайту за допомогою адміністративної панелі.

3.3. Власник веде спостереження за IP-адресами Користувача у процесі роботи з Сайтом. У разі наявності відомостей про використання тієї самої IP-адреси Користувача іншими особами, Власник має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Користувача на свій розсуд блокувати можливість використання Сайту з такої IP-адреси до припинення використання однієї IP-адреси різними особами.

3.4. Користувач цим висловлює свою згоду на отримання від Власника (в будь-який час і без попереднього попередження Власником) за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при реєстрації на Сайті або зазначеної ним при подальшому використанні Сайту, інформаційних повідомлень про події та послуги Власника, а також будь-яку іншу інформацію, необхідну для виконання цих Правил чи договорів між Власником та Користувачем.

3.5. Кандидат надає Власникові право публікувати Резюме Кандидата у будь-якому вигляді, у тому числі шляхом розміщення на Сайті, включення до Бази даних. При цьому, Власник не зобов’язаний здійснювати на рахунок Кандидата ніяких оплат.

4. Порядок надання послуг Замовнику

4.1. Реєстрація Замовника на Сайті

4.1.1. Реєстрація на Сайті Замовника полягає в наданні Власникові за допомогою Сайту інформації (перелік якої визначається Власником), в результаті якої Замовник отримує Облікову інформацію для роботи з Сайтом і отримання інформаційних послуг Власника, відповідно до договорів між Замовником та Власником.

4.1.2. Власник має право публікувати на Сайті інформацію про Замовника, надану ним при реєстрації на Сайті.

4.1.3. Власник має право визначати той чи інший тип реєстрації Замовника на Сайті відповідно до умов та порядку, встановлених Правилами.

4.1.4. Якщо на етапі проходження процесу реєстрації на Сайті або в будь-який інший момент буде встановлено, що у Замовника основним або одним з видів діяльності є рекрутинг (рекрутмент), підбір персоналу, надання послуг Кандидатам, аналогічне або суміжне з зазначеним, або має місце розміщення вакансій сторонніх організацій або фізичних осіб, незалежно від наявності інших сфер діяльності, такий Замовник може бути сприйнятий як Кадрове (Рекрутингове) агентство, що означає право Власнику на односторонню і без будь-якого узгодження з Замовником зміну Типу реєстрації на Сайті з Типу реєстрації «Прямий роботодавець» на Тип реєстрації «Кадрове агентство». Власник залишає за собою право при цьому не надавати будь-яких документальних доказів для підтвердження діяльності і дій (зазначених вище), що тягнуть за собою зміну Типу реєстрації на Сайті.

4.1.5. У процесі реєстрації Замовника на Сайті або в подальшому, по Замовнику його вибору, або в силу наданої інформації про нього Власникові, або інформації, отриманої Власником в тому числі з публічних джерел, може бути присвоєно той чи інший тип реєстрації. Тип реєстрації Замовника на Сайті вказується на його захищених сторінках на Сайті.

4.1.6. Замовник зобов'язаний на вимогу Власника протягом двох робочих днів з моменту укладення договору або з моменту отримання запиту в будь-якому вигляді (у письмовому, електронною поштою, факсом або іншим способом) надавати документи, що підтверджують права своїх Користувачів, інших осіб, об'єднаних в одній реєстрації, які отримали на сайті Облікову інформацію в реєстрації Замовника, і інші дані, надані Замовником при реєстрації на Сайті.

4.1.7. У разі ненадання або надання не всіх підтверджуючих документів Замовником, а також в інших випадках Власник має право, без пояснення причин:

4.1.7.1. відмовити в реєстрації на Сайті;

4.1.7.2. зареєструвати Замовника за іншим типом реєстрації, відмінним від заявленого Замовником при реєстрації. При цьому, в якості найменування реєстрації Замовника на Сайті Власник має право вказати прізвище та ім'я Користувача, який здійснював реєстрацію на Сайті або здійснював оплату будь-яких послуг і сервісів Сайту (прізвище та ім'я платника) для їх подальшого отримання за допомогою облікового інформації Замовника;

4.1.7.3. блокувати можливість використання Сайту для Замовника шляхом видалення всієї Облікової інформації та Реєстрації (включно зі сторінками з описом компанії) Замовника;

4.1.7.4. розірвати в односторонньому порядку укладений між Власником і Замовником договір про надання послуг.

4.1.8. Власник залишає за собою право не реєструвати на Сайті осіб, що діють від імені або в інтересах наступних компаній (організацій):

4.1.8.1. які просувають свій товар або послуги методом мережевого маркетингу, який в тому числі може полягати в просуванні товару та послуг від виробника (виконавця) до кінцевого споживача, при якому компанія-виробник (компанія-власник) поширює свої товари і послуги через мережу незалежних агентів (в тому числі підприємців), а ці агенти, в свою чергу, привертають інших осіб для розповсюдження товару та послуг даного виробника (виконавця);

4.1.8.2. у разі, якщо вид діяльності компанії прямо або опосередковано пов'язаний з організацією або діяльністю релігійних сект, окультних організацій, екстремістських чи терористичних угруповань або організацій, організацією азартних ігор і розваг, діяльністю в галузі нетрадиційної медицини, виробництвом та / або розповсюдженням порнографічної продукції або наданням еротичних або сексуальних послуг, а також в інших випадках, на розсуд Власника, якщо діяльність компанії може будь-яким чином може вплинути на репутацію Сайту;

4.1.8.3. у разі, якщо вид діяльності компанії заборонений законодавством України.

4.1.9. При реєстрації на Сайті осіб, що діють від імені або в інтересах юридичної особи або фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, діє принцип «одна реєстрація − одна юридична особа», згідно з якою кожною конкретною Реєстрацією можуть користуватися представники тільки однієї юридичної (фізичної) особи, для якої така Реєстрація була створена. Не допускається використання однієї і тієї ж Реєстрації кількома юридичними особами, в тому числі афілійованими між собою або в рамках групи компаній.

4.1.10. Власник має право в разі розірвання або припинення договору про надання послуг Власника в будь-який час без попередження та узгодження з Замовником видалити Реєстрацію (включно зі сторінками з описом компанії Замовника) і всю Облікову інформацію користувачів даної Реєстрації на Сайті.

4.1.11. Замовнику забороняється використовувати при реєстрації на Сайті вигадані найменування юридичних осіб і вигадані імена фізичних осіб, не зареєстровані в установленому порядку товарні знаки, а так само найменування юридичних осіб, імена фізичних осіб і товарні знаки, права на використання яких відсутні у Замовника.

4.1.12. Інформація про Замовника може включати, в тому числі, наступну інформацію: назва компанії Замовника, тривалість здійснення діяльності компанії Замовника на ринку і короткий опис діяльності компанії Замовника (при цьому в складі наданої інформації Замовника не має права додатково розміщувати рекламу).

4.1.13. При надходженні звернення Замовника про видалення його Реєстрації на Сайті Власник виробляє анулювання всієї Облікової інформації Замовника, в тому числі всіх користувачів Замовника, а також припиняє розміщення інформації про компанії Замовника на Сайті.

4.2. Зобов’язання Замовника

4.2.1. Використовуючи Сайт, Замовник зобов'язується не здійснювати наступних дій:

4.2.1.1. Будь-яким способом за допомогою Сайту розміщувати, поширювати, зберігати, завантажувати або знищувати матеріали (інформацію), порушуючи законодавство України і міжнародне законодавство;

4.2.1.2. Розміщувати та передавати за допомогою Сайту інформацію у вигляді тексту, зображення, відео, звуку або програмного коду, яка може бути протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною, шкодити іншим відвідувачам Сайту, порушувати їх права;

4.2.1.3. Розміщувати свідомо недостовірну інформацію про себе, свою компанію або вакансії;

4.2.1.4. Розміщувати оголошення, що рекламують будь-які франчайзингові або «пірамідальні» схеми, що пропонують «вступити в клуб», стати дистриб'ютором, торговим представником, «менеджером» або іншим співробітником компанії, бізнес-модель якої заснована на попередній або періодичній передачі грошових коштів, що має на увазі оплату праці тільки у вигляді відсотка від продажу і вимагає залучення або найму інших агентів, дистриб'юторів, «менеджерів», «членів клубу» тощо;

4.2.1.5. Розміщувати та передавати, використовуючи Сайт, контент (включаючи, але не обмежуючи інформацію, матеріали, файли і т.п.) у разі, якщо Користувач не має на це необхідних прав. Це стосується будь-якого контенту, що містить будь-які твори, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування, патентну та конфіденційну інформацію, інформацію, що становить чиюсь комерційну таємницю, інші результати інтелектуальної діяльності, тощо;

4.2.1.6. Знищувати або змінювати будь-які матеріали на Сайті, що не належать Замовнику;

4.2.1.7. Використовувати Персональні дані Кандидатів для інших цілей, ніж розгляд або оцінка їх кандидатур для найму на роботу у Замовника або організацію, що є клієнтом Замовника, якщо останній здійснює діяльність з працевлаштування;

4.2.1.8. Використовувати номери телефонів, поштові адреси, адреси електронної пошти для цілей інших, ніж тематика Сайту (питання найму на роботу, підбору Кандидатів, пропозиції позицій і кандидатур тощо);

4.2.1.9. Пропонувати Кандидатам, персональні дані яких розміщені на Сайті, розміщувати їх Персональні дані на сайті або сайтах, що надають послуги (послуги), аналогічні Сайту;

4.2.1.10. Розміщувати Резюме, отримані з Сайту, на сайті або сайтах, що надають послуги (послуги), аналогічні Сайту;

4.2.1.11. Розміщувати інформацію про присвоєні статуси, заслуги Замовника на заходах / сайтах компаній, що надають послуги, аналогічні Сайту;

4.2.1.12. Розміщувати в описі компанії Замовника на Сайті пропозиції працевлаштування, рекламу, а також будь-яку контактну інформацію;

4.2.1.13. Переглядати сторінки Сайту, які містять Резюме того чи іншого Кандидата, використовувати зазначені сторінки для інших Замовників без авторизації на сайті як Користувача;

4.2.1.14. При відправленні запрошень на співбесіду Кандидатів за допомогою Сайту включати в зміст такого запрошення: рекламу, явну пропозицію використовувати інші сайти для пошуку роботи і працевлаштування, проходження співбесіди або інших дій, пов'язаних із працевлаштуванням;

4.2.1.15. При розміщенні публікацій вакансій на Сайті здійснювати таке розміщення із порушенням правил розміщення вакансій, що знаходяться на Сайті;

4.2.1.16. Розміщувати на Сайті рекламу, що спонукує інших користувачів Сайту до придбання продуктів або послуг Замовника чи будь-яких інших осіб.

4.2.2. Замовник, надаючи Власнику інформацію / матеріали для розміщення на Сайті, або розміщуючи інформацію (матеріали) на Сайті самостійно, у разі наявності такої технічної можливості, гарантує дотримання ним вимог чинного законодавства України, включаючи Закон України «Про рекламу». У разі притягнення Власника до відповідальності за порушення чинного законодавства України у зв'язку з розміщенням Замовником інформації (матеріалів) на Сайті або розміщенням Власником (матеріалів) на Сайті інформації, наданої йому Замовником, Замовник відшкодовує Власнику всі можливі понесені ним витрати, включаючи, але не обмежуючись, штрафи, судові витрати та інше, протягом 10 календарних днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги Власнику на адресу Замовника.

4.2.3. Використовуючи інформацію з Сайту, Замовник усвідомлює і приймає ризики, пов'язані з можливою недостовірністю розміщеної на Сайті інформації, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною. Якщо це сталося, Замовник має право негайно припинити використовувати Сайт та повідомити Власника про наявність подібної інформації.

4.2.4. Використовуючи Сайт, Замовник зобов'язується не порушувати або намагатися порушувати інформаційну безпеку Сайту.

4.2.5. Замовнику забороняється вчинення наступних дій при використанні Сайту:

4.2.5.1. доступ до даних на Сайті, не призначених для даного Замовника;

4.2.5.2. використання Облікової інформації для роботи з Сайтом, що не належить даному Замовнику;

4.2.5.3. спроби перевірити уразливість системи безпеки Сайту, порушення процедури реєстрації та авторизації без дозволу Власника;

4.2.5.4. спроби створити перешкоди у використанні Сайту іншим Користувачам, що включає в себе розповсюдження комп'ютерних вірусів, псування даних, постійну розсилку повторюваної інформації, пересилання електронної пошти через сервер сайту, одночасну відправку великої кількості електронної пошти з метою навмисно вивести сервер Сайту з ладу і тому подібні дії, що виходять за рамки нормального цільового використання Сайту, і що можуть навмисно або ненавмисно спричинити збої в його роботі;

4.2.5.5. розсилка Користувачам Сайту матеріалів, на які вони не давали своєї згоди, «спаму», будь-яких листів і реклами;

4.2.5.6. імітація та підробка будь-якого заголовка пакета TCP/ IP або будь-якої частини заголовка в будь-якому електронному листі або розміщеному на Сайті матеріалі;

4.2.5.7. використання або спроби використання будь-якого програмного забезпечення для роботи з Сайтом або для пошуку на Сайті, крім вбудованої в Сайт пошукової машини, програмного забезпечення самого Сайту або традиційних і загальнодоступних браузерів;

4.2.5.8. використання програмних засобів, що імітують роботу Користувача на Сайті;

4.2.5.9. використання анонімних проксі-серверів;

4.2.5.10. робота з Сайтом за допомогою IP-адрес, які не належать Замовнику;

4.2.5.11. робота з Сайтом за допомогою «Віддаленого Робочого столу» (Remote Desktop Control).

5. Порядок надання послуг Кандидату

5.1. Порядок розміщення Резюме

5.1.1. Власник зобов'язується надати можливість Кандидату розміщувати Резюме на Сайті, шукати вакансії, опубліковані на Сайті, створювати на них відгуки.

5.1.2. Кандидат розміщує свої Персональні дані, необхідні для працевлаштування, у формі Резюме; висловлює свою згоду на здійснення з усіма зазначеними у Резюме Персональними даними наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення, а також обробку для виконання Власником своїх зобов'язань за цією Угодою, а також для просування послуг Власника шляхом встановлення за допомогою засобів зв'язку за контактною інформацією, вказаною в Резюме відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

5.1.3. Працевлаштування − основна і єдина мета розміщення даних Кандидата.

5.1.4. Термін розміщення Персональних даних у формі Резюме необмежений та визначається Кандидатом самостійно.

5.1.5. Власник за запитом Кандидата може надавати останньому інші послуги Сайту, в такому випадку умови про зміст, порядок надання таких послуг, вартість або іншу інформацію розміщують на відповідній сторінці Сайту.

5.1.6. При здійсненні Кандидатом відгуку на вакансію, від Замовника можуть надійти питання. В такому випадку результати відповідей залишаються у Замовника. Вони є конфіденційними. Вся відповідальність за режим конфіденційності лежить на Замовникові.

5.1.7. За здійснення розміщення Резюме відповідно до цих Правил Власник на користь Кандидата ніяких відрахувань та\або винагород не виплачує.

5.1.8. Кандидат безумовно погоджується, що Резюме будуть загально доступними, зокрема, Анонімні користувачі матимуть доступ до імені та фотографії Кандидата, а Користувачі – до всієї інформації у Резюме. Власник не несе відповідальності за збереження конфіденційності відповідних даних та\або їх використання третіми особами.

5.1.9. Кандидат надає згоду Виконавцю на поширення і передачу персональних даних, наданих у вигляді Резюме, будь-яким третім особам, які знаходяться на території будь-якої іноземної держави.

5.1.10. Розміщення Кандидатом Персональних даних на Сайті може здійснюватися як безпосередньо самим Кандидатом шляхом заповнення спеціальної форми на Сайті, так і автоматично − шляхом надання Кандидатом згоди програмно отримати Персональні дані для складання Резюме з інших сайтів, на яких розташовані Персональні дані Кандидата в якості загально доступних.

5.1.11. У разі складання Резюме автоматично, Кандидат має право або підтвердити розміщення на Сайті такого Резюме або відмовитися від його розміщення. У випадку відсутності згоди Кандидата, Власник в жодному разі не буде розміщувати Персональні дані Кандидата на Сайті.

5.2. Зобов'язання Кандидата

5.2.1. Кандидат зобов'язується не здійснювати наступні дії:

5.2.1.1. Будь-яким способом розміщувати на Сайті Виконавця, поширювати, зберігати, завантажувати, знищувати інформацію в порушення законодавства України і міжнародного законодавства.

5.2.1.2. Розміщувати, передавати за допомогою Сайту інформацію у вигляді тексту, зображення, звуку або програмного коду, яка може бути протизаконною, загрозливою, образливою, свідомо помилковою, грубою, непристойною, порушувати права і інтереси інших Користувачів.

5.2.1.3. Впроваджувати виконуваний код на сторонці Користувача, що порушує оригінальний дизайн сторінки.

5.2.1.4. Представлятися чужим ім'ям або від чужого імені зареєстрованого на Сайті Кандидата, представника Замовника чи його співробітника; вводити в оману Користувачів і Власника щодо своєї ідентифікації іншим способом.

5.2.1.5. Розміщувати свідомо недостовірну інформацію.

5.2.1.6. Розміщувати оголошення, що рекламують будь-які франчайзингові або «пірамідальні» схеми, що припускає оплату праці тільки у вигляді відсотка від продажів, вимагає залучення або найму інших агентів.

5.2.1.7. Розміщувати та/або передавати за допомогою Сайту матеріали, на які Кандидат не має відповідних прав. Це стосується матеріалів, захищених авторським правом, торговельними марками, патентами та іншими документами.

5.2.1.8. Знищувати, змінювати будь-які матеріали на Сайті, автором яких Кандидат не є.

5.2.1.9. Роздруковувати або іншим способом копіювати і використовувати Персональні дані інших Користувачів.

5.2.1.10. Використовувати інформацію про телефони, поштові та електронні адреси для інших цілей, ніж тематика Сайту.

5.2.1.11. Реєструватися, використовуючи не свою адресу електронної пошти.

5.2.1.12. Розміщувати вакансії будь-яких роботодавців.

5.2.1.13. Розміщувати номера телефонів, право на використання яких належить юридичним особам.

5.2.2. Кандидат зобов'язується регулярно знайомитися зі змістом цих Правил для своєчасного ознайомлення зі змінами.

5.2.3. Використовуючи інформацію з Сайту, Кандидат усвідомлює і приймає ризики, пов'язані з можливою недостовірністю розміщеної на Сайті інформації, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною. Якщо це сталося, Кандидат має право негайно припинити використовувати Сайт та повідомити Власника про наявність подібної інформації.

5.2.4. Кандидат має право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку своїх Персональних даних Виконавцем шляхом самостійного видалення якого-небудь конкретного або всіх своїх Резюме. Для цього Кандидату надається відповідна технічна можливість.

5.2.5. Кандидат зобов'язується не порушувати інформаційну безпеку Сайту, що включає:

5.2.5.1. доступ до даних, не призначених для даного Кандидата, або вхід в систему під ім’ям, що не належить даному Кандидату;

5.2.5.2. порушення процедури реєстрації та авторизації без дозволу Власника;

5.2.5.3. спроби створити перешкоди у використанні Сайту іншим Користувачам, що включає розповсюдження комп'ютерних вірусів, псування даних, постійну розсилку інформації, пересилання електронної пошти через сервер сайту, одночасну відправку великої кількості електронної пошти, запитів до Сайту з метою навмисно вивести сервер Сайту з ладу, а також дії, що виходять за рамки нормального цільового використання Сайту, які можуть спричинити збої в його роботі;

5.2.5.4. розповсюджувати інформацію на сайті без згоди Власника;

5.2.5.5. спроби імітації, підробки будь-якого заголовку пакету TCP/IP або будь-якої частини заголовку в електронному листі або матеріалі;

5.2.5.6. використання будь-якого програмного забезпечення, окрім вбудованої в Сайт пошукової машини і традиційних і загально доступних браузерів.

5.2.6 Власник розслідуватиме усі випадки можливого порушення з боку Користувачів у співпраці з компетентними органами з метою припинення подібної зловмисної діяльності.

6. Обмеження відповідальності

6.1. Власник не гарантує, що програмне забезпечення Сайту не містить помилок, комп'ютерних вірусів або сторонніх фрагментів коду. Замовнику надається можливість користуватися програмним забезпеченням Сайту «як воно є», без будь-яких гарантій з боку Власника.

6.2. Власник не гарантує, що надана ним інформація про Кандидатів є достовірною та повною, або що Кандидат підходить для тієї чи іншої вакансії Замовника.

6.3. Власник не несе відповідальності за збитки, понесені Замовником в результаті повідомлення Кандидатом недостовірної інформації про себе, а також завдані діями (бездіяльністю) самого Кандидата.

6.4. Власник не несе відповідальності за можливе нецільове використання інформації Користувачами, яке сталося без повідомлення Власника.

6.5. Власник не є представником ні Кандидатів, ні Замовників, тому не несе відповідальності за фінансові зобов'язання, що виникають між тими і іншими. Будь-які угоди між Кандидатами і Замовниками є двосторонніми, Власник не є стороною таких угод та не несе відповідальності за ними.

6.6. Ідентифікація користувачів інтернет-ресурсів ускладнена з технічних причин, тому Власник не несе відповідальності, якщо Користувачі не є дійсно тими людьми, за кого себе видають та не несе відповідальності за можливу шкоду.

6.7. Сайт є засобом для передачі інформації, не несе відповідальності за її достовірність та актуальність.

6.8. Якщо використання Сайту спричинило втрату даних або псування устаткування, Власник не несе за це відповідальності.

6.9. Власник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, а також можливу шкоду, що виникла в результаті:

6.9.1. неправомірних дій користувачів мережі інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту;

6.9.2. збоїв в роботі Сайту, викликаних, в тому числі, помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту;

6.9.3. відсутності, неможливості встановлення, припинення тощо інтернет-з'єднань між сервером Користувача (працівників Замовника) і сервером Сайту;

6.9.4. проведення державними і муніципальними органами, а також іншими організаціями заходів у рамках Системи оперативно-розшукових заходів;

6.9.5. встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в мережі інтернет або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання своїх зобов'язань Власником;

6.9.6. інших випадків, пов'язаних з діями (бездіяльністю) користувачів інтернету та інших суб'єктів, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі інтернет та/або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення договору.

7. Конфіденційність та політика щодо захисту Персональних даних

7.1. Політика компанії щодо захисту Персональних даних всебічно врегульована Політикою конфіденційності для Сайту (далі – «Політика конфіденційності»), документом, який є невід’ємною частиною Правил і з яким можна ознайомитися за наступним посиланням https://rabota.likarni.com/privacy . Політикою конфіденційності визначаються цілі обробки Персональних даних та інші правила, повністю або частково не врегульовані Правилами. У випадку суперечності між Правилами та Політикою конфіденційності застосовуватися повинні положення Політики конфіденційності.

7.2. Кожний Користувач самостійно відповідає за інформацію, що розміщується від його імені, і за наслідки цього розміщення.

7.3. Доступ до інформації, що знаходиться в Реєстрації Замовника на Сайті, дозволений тільки відповідним зареєстрованим Користувачам від Замовника, який отримав Облікову інформацію для входу в відповідну Реєстрацію в порядку і відповідно до вимог цього Договору. Облікова інформація не може передаватися іншим особам, і Користувач і Замовник повністю несуть відповідальність за весь збиток, заподіяний їм, Сайту або іншим особам, що виник внаслідок навмисної або ненавмисної передачі Користувачем або Замовником Облікової інформації іншій особі. Користувач і Замовник несуть відповідальність за збереження конфіденційності Облікової інформації та будь-яке використання Сайту за допомогою їх Облікової інформації (Реєстрації).

7.4. При створенні Облікової інформації Користувач зобов'язаний вказувати дійсні Персональні дані, в іншому випадку Власник має право відмовити в створенні Облікової інформації або в будь-який час її блокувати або видалити.

7.5. Користувачеві забороняється реєструватися, використовуючи чужі Персональні дані.

7.6. Замовнику забороняється користуватися Обліковою інформацією інших Користувачів Сайту або надавати свою Облікову інформацію кому-небудь, а також додавати в свою Реєстрацію на Сайті осіб, які не є працівниками даного Замовника, або працівників будь-яких інших юридичних осіб.

7.7. Замовнику забороняється використовувати одну і ту ж Облікову інформацію при роботі з Сайтом більш ніж одним працівником Замовника, в тому числі, заборонено її одночасне використання більш ніж одній особі.

7.8. Надання доступу до Реєстрації Замовника на Сайті може регулюватися іншими договорами, які укладаються між Власником та Замовником для надання послуг, у тому числі, через Сайт.

7.9. Власник має право на підставі відповідного звернення Замовника проводити об'єднання декількох Реєстрацій, які відносяться до одного і того ж Замовника, на базі однієї з існуючих Реєстрацій. Об'єднання декількох Реєстрацій можливе, якщо вони були створені для самого Замовника або його філій, представництв, інших видів відокремлених підрозділів, якими вони вважаються відповідно до законодавства України.

7.10. Не допускається об'єднання Реєстрацій:

7.10.1. якщо такі Реєстрації створені для різних суб’єктів господарювання;

7.10.2. якщо такі Реєстрації створені для афілійованих (дочірніх/материнських/залежних) юридичних осіб;

7.10.3. якщо юридичні особи різних Реєстрацій входять в один холдинг, групу компаній тощо.

7.11. У разі виявлення Власником факту того, що одна і та ж Реєстрація використовується різними суб’єктами господарювання, Власник має право в будь-який час без будь-якого попереднього повідомлення Замовника провести поділ такої Реєстрації на окремі для кожного суб’єкта.

7.12. Замовник зобов'язаний на вимогу Власника змінювати свої паролі (для використання Сайту своїми працівниками), в іншому випадку Власник має право змінювати паролі Користувачів від Замовника у примусовому порядку.

7.13. Замовник зобов'язаний за 3 (три) календарні дні до дати припинення правочинів свого працівника (Користувача) щодо можливості користування Сайтом належним чином повідомити Власника і видалити всю Облікову інформацію такого свого працівника (Користувача). Замовник не має права посилатися на відсутність своєї відповідальності (а так само провини) за дії своїх працівників через припинення будь-яких правових відносин між Замовником і Користувачем.

7.14. У разі, якщо у Користувачів, які отримали Облікову інформацію для використання Сайту від імені Замовника, припинилися трудові відносини з відповідним Замовником, Власник має право видалити Облікову інформацію таких осіб без будь-якого попереднього узгодження з відповідним Замовником.

8. Інше

8.1. Платні сервіси Сайту і послуги, що надаються Власником, , або іншими договорами, в разі їх укладення між Власником і Замовником.

8.2. Власнику належать усі права інтелектуальної власності на логотип, доменне ім’я Сайту, а також усі програмні та інші компоненти Сайту (у тому числі, фронт-енд та бек-енд, зображення, тексти аудіо- та відеоматеріали), а також елементи дизайну і стилістичного оформлення Сайту. При використанні логотипів, елементів дизайну, зовнішнього вигляду і структури Сайту, посилання на Сайт обов'язкове.

8.3. Реєстрація на Сайті не дає жодних прав чи ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності без оформлення відповідних угод з Власником чи іншими правовласниками.

8.4. Власник залишає за собою право вносити зміни, доповнювати та виключати положення Правил час від часу. Це може здійснюватися в будь-який час на розсуд Власника. Такі зміни та доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті. Використання Користувачем Сайту після будь-яких змін цих Правил означає згоду з такими змінами. Якщо Користувач не згоден використовувати Сайт після внесення змін, він зобов'язується припинити використання Сайту шляхом відправлення відповідного повідомлення Власнику.

8.5. Всі спори між Користувачем та Власником, відповідно до цих Правил, повинні вирішуватися шляхом переговорів.

8.6. У випадку, якщо неможливо дійти згоди та вирішити такий спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, такий спір передається на розгляд компетентного суду України відповідно до застосовного права.

8.7. Застосовним правом для цілей цієї Угоди, а також правовідносин, що виникають у зв’язку з її укладенням, виконанням та припиненням її дії, є право України.