резюме обновлено 31 июля 2017 г. Скачать Распечатать

Фицнер Светлана Васильевна

Заведующий аптекой

Харьков • 68 лет

Заместитель заведующего Аптечного склада №13 в «ТОВ БаДМ » м. Миколаїв

11 месяцев

Начальник отдела качества в «Вента,ЛТД» м. Дніпропетровськ

4 года 1 месяц

Заведующий аптеки в ПП Кучеренко Н .В.

1 год

Заместитель директора в Фармацевтична фабрика-підприємство обласної комунальної власності

4 года 1 месяц

Для просмотра контактов соискателя необходимо зарегистрироваться, как работодатель

Зарегистрироваться

Занятость:

Полная

Ключевая информация:

 • Высшая категория организации и управления фармацией (2012 ).
 • Проведение семинара , Киев (2012).
 • Навыки работы с ПО.
 • WORD, Exel, 1-С бухгалтерия, Клиентбанк; Lotus, Bussines Explorer.
 • Обеспечение соблюдения лицензионных условий на производстве, в розничной сети и дистрибьюции - 16 лет опыта.
 • Работа с товаром: заявки, дефектура, проплаты поставщикам - 4 г.
 • Подготовка аптечных складов к сертификации по GDP - 5 лет.

Опыт работы:

 • Заместитель заведующего Аптечного склада №13

  июля 2013 - июня 2014

  «ТОВ БаДМ » м. Миколаїв

  • організація та контроль роботи по впровадженню системи якості по GDP;
  • організація та постійний контроль виконання вимог ліцензійних умов при здійсненні оптової торгівлі лікарськими засобами;
  • контроль наявності та актуальності установчих документів, договорів, наказів по компанії (розробка проектів) та іншої необхідної документації, формування пакету документів для надання при перевірках контролюючими органами;
  • розробка нових та актуалізація діючих стандартних операційних процедур (СОП) , що регламентують виконання технологічних операцій в процесі оптової торгівлі;
  • організація та проведення внутрішніх самоінспекцій, оформлення документації;
  • розгляд випадків відхилення у виробничих процесах, проведення розслідування та документальне оформлення, розробка корегуючих заходів та організація і контроль їх виконання;
  • складання щорічних планів та графіків по плановому навчанню персоналу, проведенню самоінспекцій, актуалізації СОП(їх переліку);
  • проведення навчання персоналу планового, позапланового та при прийомі на роботу(для ключового персоналу), контроль засвоєння знань;
  • розробка проектів посадових інструкцій для всіх штатних одиниць, контроль їх затвердження;
  • розробка проекту Регламенту складу - головного регламентуючого документу;
  • організація проведення планової та позапланової валідації умов зберігання та транспортування;
  • постійний моніторинг проведення виробничих процесів на всіх етапах оптової торгівлі у відповідності до вимог GDP;
  • взаємодія з аутсорсинговими компаніями , контроль актуальності та заключення договорів.

 • Начальник отдела качества

  мая 2009 - июня 2013

  «Вента,ЛТД» м. Дніпропетровськ

  Виконувані функції:

  • забезпечення виконання вимог по організації та функціонуванню системи;
  • якості на протязі всіх етапів діяльності дистрибутора , контроль виконання вимог Ліцензійних умов, гармонізованих з європейськими настановами щодо забезпечення якості;
  • керування відділом якості та роботою всіх уповноважених осіб компанії;
  • персональна відповідальність та мотивація з/п за підготовку до перевірок контролюючих органів всіх структурних підрозділів компанії та результати проведених перевірок;
  • розробка документів системи якості, включаючи СОПи, технологічні інструкції, посадові інструкції, Порядок внутрішнього обігу, План термінових дій, всю документацію проведення валідації та моніторингу умов зберігання та іншу документацію;
  • підготовка компанії до проведення сертифікації на одержання міжнародного сертифікату по GDP., з відпрацюванням всіх питань згідно вимог нормативних документів(з 2009року);
  • проведення роботи Уповноваженої особи Центрального аптечного складу (Аптечного складу №1), та відпрацювання питань, що вимагає наказ МОЗ У № 436;
  • контроль за дотриманням фармацевтичного порядку та санітарного режиму;
  • участь в аудитах компанії, складання планів аудитів та всієї документації з аудитів;
  • підбір персоналу для відділу якості, складання індивідуальних планів навчання, організація та проведення навчання нових працівників;контроль за питаннями знаходження у продажу зареєстрованих препаратів, контроль термінів придатності, наявності необхідних документів якості на лікарські засоби та супутні товари;
  • організація та відповідальність за функціонування системи відкликів та повернень;
  • організація та проведення усіх видів навчання персоналу, та складання всієї необхідної документації з навчання;
  • контроль та облік обертання підконтрольних лікарських засобів в усіх структурних підрозділах - препаратів, що підлягають предметно-кількісному обліку;
  • постійне відслідкування виконання діючої нормативної документації, як зовнішньої, так і затвердженої на підприємстві, постійний щоденний контроль за появою нових нормативних документів щодо системи якості (робота з інформаційними сайтами), та відповідальність за їх введення та. виконання.

 • Заведующий аптеки

  дек. 2007 - дек. 2008

  ПП Кучеренко Н .В.

  • керівництво діяльністю аптеки та аптечної мережі, відповідальність за всю торгівельно-фінансову, адміністративно-господарську діяльність і організацію роботи по лікарському забезпеченню населення:
  • контроль за здійсненням роздрібної торгівлі згідно діючого законодавства;
  • забезпечення прибуткової діяльності аптеки та аптечної мережі;
  • забезпечення виконання вимог щодо правил відпуску лікарських засобів, належного санітарного режиму, техніки пожежної безпеки та охорони праці;
  • забезпечення належних умов зберігання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів;
  • забезпечення правильного ведення обліку та звітності, проведення платіжних операцій по програмі «Клієнтбанк»;
  • відповідальність за контроль якості на підприємстві;
  • вирішення питань по дотриманні вимог фармпорядку та фармацевтичного режиму згідно вимог НТД;
  • робота з оптовими фірмами по замовленню препаратів, заключенню договорів поставки;
  • комплектація заказів на структурні підрозділи;
  • проведення роботи по підготовці документації та вирішення організаційних питань у зв'язку з одержанням ліцензії та відкриттям нових структурних підрозділів.

 • Заместитель директора

  нояб. 2002 - дек. 2006

  Фармацевтична фабрика-підприємство обласної комунальної власності

  Виконувані функції:

  • організація контролю якості продукції на підприємстві;
  • проведення роботи по реєстрації та перереєстрації препаратів;
  • відповідальність за охорону праці та ТБ;
  • організація та контроль за роботою ВТК;
  • проведення роботи по акредитації лабораторії ВТК;
  • розробка документації по введенню в виробництво нових препаратів;
  • відповідальність за ЦО на підприємстві.

Образование:

 • Запорізький державний медичний інститут, фармацевтичний факультет (м. Запоріжжя)

  Год окончания 1977

  Фармація, кваліфікація провізор
 • «Практичні аспекти підготовки дистрибутора до сертифікації на відповідність вимогам GDP» (Киев)

  Год окончания 2012

  Підготовка та проведення семінару-практикуму для дистрибуторів 20-21 вересня 2012 року у м. Києві , на базі учбового центру «Стандарти. Технології. Розвиток». Наявність сертифікату про підготовку та проведення 21.09.12.
 • "GDP +GSP: система качества предприятия-дистрибьютора" (Киев)

  Год окончания 2012

  Прослушала и усвоила программу семинара-практикума с получением сертификата
 • Цикл «Органiзацiя управлiння фармацiєю» (Запорожье)

  Год окончания 2011

  Предаттестационный цикл, свидетельство о прохождении, рекомендация по подтверждению высшей категории

Дополнительно:

Владение языками:

 • Немецкий - ниже среднего;
 • Русский - свободно;
 • Украинский - родной.


Личные качества: ответственность, профессионализм, требовательность к себе и подчиненным, компетентность, коммуникабельность, порядочность, инициативность и нацеленность на результат.


Общественная деятельность:

 • председатель профсоюзного комитета ЦРА №25 п.г.т. Еланец;
 • председатель избирательной комиссии.
 • руководитель областной школы передового опыта по аналитичес- кой службе в Николаевской области 1987-1991 гг.
 • в 1990г. заняла 1-е место в конкурсе провизоров-аналитиков области;.
 • в период работы на фармацевтической фабрике принимала участие в подготовке выставки "Медицина для всіх" в 2006 г.


Увлечения и интересы:

 • художественная историческая литература, романы.
 • современная и классическая музыка;
 • плавание в бассейне;
 • туризм.


Цель: реализовать свою квалификацию и профессиональный опыт, работая на благо компании, реализовать свою активную жизненную позицию.

Для просмотра контактов соискателя необходимо зарегистрироваться, как работодатель

Зарегистрироваться